Petter och Lotta på äventyr Talbok - bilderbok

Författare
Elsa Beskow
Genre
Talbok kassett
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB, Btj 1978 Sverige, Enskede, Lund 30 min : 4,75 cm/s, mono (Talbok)