Pettersson och hennes systrar

Författare
Ingeborg Vollquartz
(Bemynd. öfvers. af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1913 Sverige, Göteborg, Stockholm 203 sidor.