Phantom of the Auditorium

Författare
R.l. Stine R L Stine
(Stine, R L., Stine, R L.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scholastic Inc. 2011 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 160 sidor 13.5 cm 978-0-545-29836-0