Pharmacological modulation of skeletal homeostasis

Författare
Niklas Andersson
(Niklas Andersson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vasastadens bokbinderi 2002 Sverige, Lund, Göteborg 70 sidor. ill. 25 cm