Philoctetes, tragedie. Fri öfversättning ifrån franskan. Grekiskt original. Franska öfversättningen, utaf de La Harpe, hvilken man med någon frihet följt, hade bordt falla uti en skickligare mans händer. Detta arbete öfverlemnas nu utan - anspråk, torde ock hända, utan förtjenst, åt allmänna omdömet. Svenska öfversättaren. Stcokholm ! , Elméns och Granbergs tryckeri, 1818

Författare
Sofokles
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm 40 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan