Philoctetes, tragedie - Fri öfversättning ifrån franskan. Grekiskt original

Författare
Sofokles
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Stockholm