Philoctetes

Författare
Sofokles
(Sophocles edited by R. G. Ussher)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aris & Phillips 1990 Storbritannien, Warminster xvii, 187 sidor. 21 cm 0-85668-459-7, 0-85668-460-0
Harvard University Press, Heinemann 1978 USA, Cambridge, Mass, London 493 sidor. 17 cm 0-674-99024-2, 0-434-99021-3
Tauchnitii 1841 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Lipsiae 322 sidor.