Philoktetes, vers. 1-667 - Overs. Af M.J. Bugge. Progr.

Författare
Sofokles
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1865 Norge, Kongsberg