Photography 227 months = - Fotografi 227 månader

Författare
Cecilia Edefalk
(Cecilia Edefalk translation / översättning: Bettina Schultz.)
Genre
Fotoböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art and Theory Publishing 2016 Sverige, Stockholm 132 sidor med varierande paginering huvudsakligen illustrationer 29 cm 978-91-88031-42-6