Physisk beskrifning öfver jord-klotet Bd 2

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1774 Sverige, Upsala 528 sidor.
1773-1774 Sverige, Upsala 2 vol.