Physisk beskrifning öfver jord-klotet, på cosmographiska sällskapets vägnar författad, af Torbern Bergman Del 2, Sednare bandet. Andra uplagan, tilökt och förbätrad

Författare
Torbern Bergman
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1774 Sverige, Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr. År 1774 [02], 536 sidor., frontespis, iiii pl.-bl. (vikta) 8:o
1773-1774 Sverige, Upsala 2 vol.
1773 Sverige, Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr. År 1773 xviii, 470 sidor.; frontespis, iii pl.-bl. (vikta) 8:o
1773-1774 Sverige, Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr. =1-2. 1773-1774.= 2 vol. 8:o.
1766 Sverige, Tryckt i Upsala, 1766 [02], x, 432 sidor.; frontespis, ii pl. 8:o