Picornaviridae - evolution and adaptation of entero- and parechoviruses

Författare
Maria Gullberg
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linnaeus University Press 2010 Sverige, Växjö 81 sidor. : ill. 978-91-86491-14-7