Piecpadsmit - krājums

Författare
(Sastādītājs Arvīds Briedis)
Språk
Lettiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avots 1982 Sovjetunionen (t.o.m. 1991), Rīga 168 sidor. 8 cm