Piggelin

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1935 Sverige, Göteborg 32s : Ill