Pilotprojektet ANDT på schemat - en satsning för ökad kunskap och minskad ANDT-användning i Dalarna (Utvärderingsrapport)

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2014 Sverige, Falun 49 sidor. (PDF)
Högskolan Dalarna 2014 Sverige, Falun 49 sidor. 978-91-89020-85-6