Samlade skrifter Bd 5, Urkristna kraftkällor. Ekumeniska mötet i Bibelns ljus. Pingstväckelsen och gudomlig helbrägdagörelse. Frälsningsvisshet. Segrande bön

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1958 Sverige, Stockholm 218 sidor., 1 pl.-bl.
Filadelfia 1933 Sverige, Stockholm 23s
Filadelfia 1928 Sverige, Stockholm 23s
Filadelfia 1926 Sverige, Stockholm 23 sidor.