Pioneer 2, Key - English 6

Författare
Christer Lundfall
(Christer Lundfall, Eva Österberg, Jeremy Taylor.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 47 sidor. 24 cm 978-91-47-10416-1
Liber 2012 Sverige, Stockholm, Kina 39 sidor. 24 cm 978-91-47-10414-7