Pioneer 2, English 6

Författare
Christer Lundfall
(Christer Lundfall, Eva Österberg, Jeremy Taylor.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 292 sidor. ill. 24 cm 978-91-47-10415-4
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 47 sidor. 24 cm 978-91-47-10416-1