Piraten

Författare
Sven Christer Swahn
(Sven Christer Swahn illustrerad av Vagn Jakobsen.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Piratensällsk., Litteraturtjänst/Lindfors, Skogs boktr. 1997 Sverige, Lund, Vejbystrand, Trelleborg 145 sidor. ill. 22 cm
Litteraturtjänst/Lindfors 1992 Sverige, Vejbystrand, Polen 145 sidor. ill. 23 cm
Bernce, Beyrond 1972 Sverige, Malmö, Malmö 141 sidor. ill.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-31716-9