Piratmatte B, Lärarbok

Rolig, konkret och lättanvändEtt helt nytt grundmaterial i matematik för skolår 1 till 3 som har en helhetssyn på barns språkutveckling i både svenska och matematik. Böckerna har en tydlig struktur som gör det lätt att koncentrera sig på det matematiska innehållet. Elevböckerna är tunna och ger tillfälle till varierad undervisning och stor frihet till individualisering. Dessutom finns mycket extramaterial i form av kopieringsblad och häften. Hämtningsbara filer finns under Lärarservice. Med Piratmatte blir det matematik på ett roligt sätt!Vill du se mer av Piratresan sök Piratresan samling >> Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Marie Delshammar
(Marie Delshammar, Catarina Hansson, Cecilia Palm.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Elander 2008 Sverige, Stockholm, Vällingby 160 sidor. ill. 30 cm 1 spelplan 978-91-47-08323-7