Piratresan Lärarpärm

Aldrig har svenska varit så roligt!I Piratresan får dina elever hjälp av 29 härliga pirater med att lära sig läsa. En blå läsebok för nybörjarna och en gul för dem som redan kan läsa lite.Piratresan är:- rolig och lätt att använda- härliga bilder för gemensamma språkstunder- läsinlärning på två nivåer- läraren väljer arbetsordning- samspel mellan svenska och matematik- från f-klass till år treHämtningsbara filer finns under LärarserviceVill du se mer av Piratresan sök Piratresan samling >> Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Catarina Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2005 Sverige 128 sidor. 978-91-21-21823-5