Pitkä ilo - joulun evankeliumi

Författare
Eero. Huovinen
(Eero Huovinen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 2002 Finland, Helsinki 120 sidor. : kuv. 21 cm. 951-0-27471-2