Sabrana djela Branka Ćopića Kn. 9, Pjesme Pjesme pionirke

Författare
Branko Ćopić
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svjetlost, Veselin Masleša 1985 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Sarajevo 633 sidor.
Prosveta 1964 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 605 sidor.
1969 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Sarajevo 150 s