Pjesme - Pripovijetke

Författare
Ivo Vojnović
(Ivo Vojnović.)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geca Kon 1939 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd liv, 367 sidor. 19 cm.