Pjesme

Författare
Silvije Strahimir Kranjčević
(Silvije Strahimir Kranjčević priredio Vojislav Mataga)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riječ 1997 Kroatien, Vinkvci 191 sidor. 953-6537-38-9
Matica Hrvatska, "Zora, " 1964 Kroatien, Zagreb 287 pages illustrations, portrait 20 cm.