Pjesme

Författare
Silvije Strahimir Kranjčević
(Priredila Milica Carcaračević)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prosveta 1961 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 113 sidor.