Pjesme

Författare
Skender Kulenović
(Skender Kulenović.)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svjetlost 1983 Bosnien-Hercegovina, Sarajevo 256 sidor.