Pjesme

Författare
Viktor Vida
(Viktor Vida priredio Anđelko Novaković)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rijeć 1999 Kroatien, Vinkovci 95 sidor. 953-6537-93-1