Plåtmyntfyndet Halmstads hamn 1963

Författare
Bertel Tingström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Gamla Halmstad 1987 Sverige, Halmstad s. 35-49