Planer på en svensk-holländsk Vegaexpedition år 1669

Författare
Agathon Hammarskjöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1887 Sverige, Stockholm