Planera för jämställdhet - handbok för utarbetande av handlngsplaner för jämställdhet inom statsförvaltningen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Social- och hälsovårdsministeriet 1991 Finland, Helsingfors 44 sidor. : ill. 25 cm 951-47-5334-8