Planeringens verklighetsbilder

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur, Jonas Göransson, Finn Werne.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur, Chalmers tekn. högsk., Chalmers tekn. högsk. 1983 Sverige, Göteborg, Göteborg 288 sidor. 21 cm