Planerna och verkligheten

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur, Jonas Göransson, Finn Werne.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberFörlag, LiberTryck 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 234 sidor. ill. 21 cm