Planetary Influence on the Sun and the Earth, and a Modern Book-Burning

Författare
Nils-Axel Mörner
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nova Science Publishers Incorporated 2015 Utgivningsland okänt / Ej specificerat