Planhushållning i välfärdsstaten

Originaltitel
Beyond the welfare state Svenska
Författare
Gunnar Myrdal
(Gunnar Myrdal övers. av James Rössel.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Tiden-Barnängen 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 258 sidor.