Planimetri med övningsexempel

Författare
Karl Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes bokförl. 1940 Sverige, Stockholm 37 sidor.
Fritzes bokf. 1926 Sverige, Stockholm 37 sidor.
C. E. Fritzes bokf.-a.-b. 1920 Sverige, Stockholm 37 sidor.
Fritze 1920 Sverige, Stockholm 40 sidor.
C. E. Fritzes bokf.-a.-b. 1913 Sverige, Stockholm 40 sidor.
Fritze 1908 Sverige, Stockholm 36 sidor.
Fritzes 1896 Sverige, Stockholm 35 sidor. : ill.