Plant uptake of cadmium - summary of Swedish investigations up to and including 1981

Författare
Sven Berglund
(Sven Berglund.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1982 Sverige, Solna 25 sidor. diagr., tab.