Plantuppdragning av tomat i mineralull - effekter av näringslösningens Lt och N:K-förhållande

Författare
Gunnar Erlandsson
(Gunnar Erlandsson och Iréne Hansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Alnarp 31 sidor. 91-576-3810-1