Plasma estrogen and progesterone in relation to premenstrual tension and catamenial epilepsy

Författare
Torbjörn Bäckström
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Umeå [3], 54 sidor. 21 cm
Umeå universitet 1976 Sverige, Umeå [3], 54 sidor.