Plasma kinetic theory

Författare
David C. Montgomery
(D. C. Montgomery and D. A. Tidman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill cop. 1964 USA, New York 293 sidor.