Plasti-cité - l'œuvre plastique dans votre vie quotidienne

Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
cop. 1970 Frankrike 143 sidor.