Plastic island - three structures based on transformed ocean plastic

Författare
Erik Hadin
(Erik Hadin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2017 Sverige, Göteborg 257 sidor. ill.