Plate money - the world's largest currency

Författare
Bertel Tingström
(Bertel Tingström translation: Nigel Rollison assisted by Barrie Cook)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Royal Coin Cabinet Kungl. Myntkabinettet 1986 Sverige, Stockholm 344 sidor. (344 sidor.) : ill. (vissa i färg), diagr., kartor, tab. 31 cm 91-7192-674-7