Plate money - the world's largest currency

Författare
Bertel Tingström
(Bertel Tingström translation: Nigel Rollison assisted by Barrie Cook.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Royal Coin Cabinet Kungl. Myntkabinettet, Berling 1986 Sverige, Stockholm, Arlöv 344 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., kartor, tab. 31 cm