Poboz?ne pjesme - bosansko-hercegovac?kih muslimana

Författare
(Priredio: R. Kadic?)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Sarajevo 224 sidor.