Poemas frugálicos 3

Författare
Hebert Abimorad
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Abimorad, Trilce 1998 Sverige, Göteborg, Montevideo 128 sidor. 17 cm 91-630-6537-1
Författares bokmaskin, Vos 1994 Sverige, Stockholm, Gotemburgo 62 sidor. 91-7328-906-X