Poemas frugálicos 3

Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Abimorad, Trilce 1998 Sverige, Göteborg, Montevideo, Uruguay 128 sidor. 17 cm