Poemas y dibujos frugálicos

Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad.)
Genre
Poesi
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yauguru 2015 Uruguay, Montevideo 79 sidor illustrationer 15*15 cm 978-9974-719-38-5
H. Abimorad, Trilce 1998 Sverige, Göteborg, Montevideo, Uruguay 128 sidor. 17 cm
Vos, Författares bokmaskin 1995 Sverige, Gotemburgo, Montevideo, Stockholm 60 sidor.
Författares bokmaskin, Vos 1994- Sverige, Stockholm, Gotemburgo 19 cm
Författares bokmaskin, Vos, Författares bokmaskin 1994 Sverige, Stockholm, Gotemburgo, Stockholm 62 sidor.