Poeten i flaskan, med den flyende fotografen

Författare
Jonny Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Books on Demand 2020 Sverige 978-91-7463-946-9
Books on Demand (BoD cop. 2013 Sverige, Stockholm [100] sidor. ill. 30 cm 978-91-7463-253-8