Poeter och mjöddrickare i gamla Upsala

Författare
Germund Michanek
(Germund Michanek.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1956 Sverige, Uppsala 30 sidor. ill.