Poetry on Christian subjects

Författare
(Edited by Margaret Clunies Ross)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brepols, Marston distributor 2007 Belgien, Turnhout, Abingdon 2 vol. (lxix, 1040 sidor.) 24 cm.. 978-2-503-51893-0